ست دستبند و گوشوارۀ میخی جغد برنجی + روبان تیتانیوم

.

.

*ست دستبند و گوشوارۀ میخی جغد برنجی + روبان تیتانیوم
**قیمت: 20 تومان (دستبند: 12 تومان/ گوشواره: 10 تومان)
• این پرندۀ شبگرد را با تاریکی، خرد و افسونگری مرتبط می دانند.
• برای یونانی ها جغد سمبل آتنا، ایزد بانوی خرد و فرزانگی است.
• مطابق روایات کهن ایرانی "آشو زوشت" یا مرغ بهمن، نام جغد افسانه ای در اسطوره های ایرانی است. این جغد را اهورامزدا آفریده تا یاریگر نیرو های خوبی باشد. برعکس آنچه در مورد جغد معروف است، پرنده ایست خوش یمن و اوستا را از بر دارد و وقتی آن را می خواند، شیاطین و دیوان به وحشت می افتند.

فروخته شد!-موجود نمی باشد!

/ 0 نظر / 27 بازدید