دستبند ماهی مدرن و چرم سه دور پیج

 

*دستبند ماهی مدرن و چرم سه دور پیج
**قیمت: 15 تومان

فروخته شد!-سفارش مورد قبول است!

/ 2 نظر / 11 بازدید
مرضیه

رنگش ثابته؟

فاطمه

این ماهیه که منو کشته با این style خاص و مدرنش...[قلب] خیلی نازه متین جان... اینم قیمتشو کم زدی[ماچ][ماچ][ماچ]