دستبند با مهرۀ سفارشی

.

.

.

*دستبند با مهرۀ سفارشی + بند و گره / قیمت: 8 تومان
**دستبند با مهرۀ سفارشی + بند و قفل و بست / قیمت: 10 تومان
***شما می توانید 1 سنگ انتخابی هم برای کنار مهرۀ اصلی داشته باشید!

فروخته شد!

/ 0 نظر / 25 بازدید